O nás


Historie Školy tradiční lukostřelby se začala psát 2. 8. 2018, ale co bylo před tím?

V roce 2012 jsem přišel za svým dobrým kamarádem Markem Holzmannem, který vedl lukostřelnici v obci Ivaň. Vzal nás s mými dvěma syny Oliverem a Williamom pod křídla oddílu. My jsme měli zkušenosti ze soutěží a Marek měl skvělé nápady, ale hlavně úžasný elán. Členská základna lukostřelnice se diametrálně rozrůstala. Měli jsme skvělé výsledky ze soutěží a tvořili jsme úžasnou partii lidí. Jednoho dne přišel za mnou Marek a zeptal se mě zdali si nechci vybudovat vlastní oddíl. Byla to pro mě nečekaná zpráva. Nechtěl jsem opustit, tak bezvadné lidí. Po čase se mi to rozleželo a začátkem roku 2016 jsem začal shánět pozemek. Po dlouhém hledání jsem narazil na pana Dratvu z města Židlochovice. Je to milý a pozitivní člověk, otevřený novým obzorům. Pan Dratva mi nabídl tři městské pozemky. Ten poslední pozemek mě okouzlil, byla to láska na první pohled. Hned jsem věděl, že to je místo pro lukostřelce. Pozemek byl několik let neobdělávaný, zarostlý a zubožený. Ale na obnovu jsem nebyl sám. Z Ivaně se mnou přišli do Židlochovic Dalibor Peška s dcerou Zuzkou, Lada Zajícová se synem Matějem, Dana Saňková se synem Martinem. Byli jsme nadšení a tak jsme pracovali s radostí a pohodou. V tom období se k nám přidal ještě Víťa Jaroš. Bez jejich pomoci by lukostřelnice nikdy nebyla v takovém stavu jako je dnes, za to jim patří velký dík.